Avatar

Charakterystyka Energetyczna
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej i Audyt Energetyczny

Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera podstawowe informacje w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku (czyli lokal mieszkalny lub lokal użytkowy). W dokumencie tym podawane są informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (materiałowych), technicznych oraz takie obliczone wartości jak:

  1. 1. roczna ilość zużywanego paliwa (określa ile rocznie dany budynek zużywa energii)
  2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU (w przybliżeniu określa ilość energii traconej z budynku do jego otoczenia przez przenikanie oraz wentylację, pomniejszoną o zyski ciepła od osób, urządzeń i słońca)
  3. 2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (określa roczną ilość energii dostarczaną do budynku na potrzeby: ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego - niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoką efektywność energetyczną)
  4. 3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK (określa ilość energii dostarczaną do budynku w ciągu roku na potrzeby: ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego - niskie wartości sygnalizują wysokosprawne systemy techniczne w budynku czyli jego wysoką efektywność energetyczną)
  5. 4. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP (uwzględnia dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do budynku wykorzystanego nośnika energii - niskie wartości wskazują właściwe korzystanie z nieodnawialnych zasobów naturalnych (gaz, węgiel kamienny) i środowiska)
  6. 5. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową EK (wskazuje jak duży udział mają odnawialne źródła energii OZE przy wytwarzaniu energii w budynku - im wyższa wartość, tym budynek można uznać za przyjazny środowisku)
  7. 6. wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) odniesiona do powierzchni budynku (im niższa wartość to można uznać budynek za bardziej przyjazny środowisku)

Obecnie świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

Na karcie świadectwa charakterystyki energetycznej osoba uprawniona do wystawiania takiego dokumentu powinna podać zalecenia w zakresie opłacalności ekonomiczniej oraz technicznie możliwości poprawy charakterystyki energetycznej danego budynku. Osoba sporządzająca świadectwo ma obowiązek podzielenia się swoją fachową wiedzą, która w istotny sposób wpływa na zmianę świadomości zarówno właściciela, jak i użytkownika budynku w zakresie możliwych ulepszeń.
Firma CEB.COM.PL specjalizuje się w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych oraz projektowanej charakterystyki energetycznej. Posiadając aktualne wymienione dokumenty właściciel będzie wiedział, czy jego budynek spełnia standardy europejskie pod względem energetycznym, czy jest energooszczędny i czy dana inwestycja poddana termomodernizacji przyniesie oczekiwane rezultaty oszczędności finansów.

Charakterystyka Energetyczna Budynków CEB.COM.PL
www.ceb.com.pl
Studia na kierunku Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków

Masz ochotę napisać do mnie list? Kontakt e-mail.